کارگاه های آموزشی
کارگاه آموزشی GC/MS
مدارک لازم جهت ثبت نام در دوره اسکن کارت دانشجویی اسکن فیش واریزی هزینه ثبت نام مدارک ذکر شده را به ایمیل analyzlab@sut.ac.ir ارسال نمایید لازم به ذکر است برای افرادی که در این کارگاه به صورت آزاد ثبت نام می کنند ارسال اسکن کارت ملی الزامی است هزینه ها و شماره حساب جهت واریز هزینه متعاقبا در همین صفحه اعلام می گردند