دستگاه های موجود
UV-vis ( Gen way67.A )
دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی در واقع برهمکنش نور با ماده رامورد بررسی قرار می دهد. دستگاههای اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش / مرئی به عنوان پر مصرف ترین دستگاههای اسپکتروفتومتر در آزمایشگاه بوده که در آن با توجه به میزان عبور و جذب ، غلظت مواد در یک نمونه تعیین می گردد. TGA-DAT ( perkin elmer pyris diamond )
این آنالیز ساده ترین روش آنالیز حرارتی است که اساس آن بر اندازه گیری وزن نمونه در هنگام گرمایش استوار است. این روش زمانی که ماده در خلال گرمایش، تجزیه شود و یا با محیط گازی اطراف خود واکنش کند، اطلاعات مفیدی را ارائه خواهد کرد. دستگاه توزین حرارتی دارای یک ترازوی الکترونیکی حساس است که تغییر وزن نمونه را بر اساس تغییر جریان الکتریکی، در یک سیم پیچ اندازه گیری می کند FTIR ( MATTSOM1000 )
 روشي سودمند براي شناسايي ترکيبات آلي و گروههاي عاملي آنها مي‌باشد. از اين روش براي تعيين طول موجهاي مختلف نور پيوندهاي شيميايي استفاده مي شود. اين دستگاه براي هر پیوندی طول موج متفاوتي را رائه مي دهد. حدود 95 درصد کاربرد اين دستگاه کيفي بوده که از روي محل پيک طول موج صورت مي‌گيرد HPLC ( merk Hitachi D-7000 )
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا یکی از پرکاربردترین روش‌های کروماتوگرافی است. فرآیند کروماتوگرافی به‌عنوان یک روش جداسازی که شامل انتقال جرم بین یک فاز ساکن و یک فاز متحرک است، تعریف می‌شود. این روش با بهره‌گیری از یک فاز متحرک مایع، ترکیبات یک مخلوط را روی فاز ساکن جدا می‌کند. فاز ساکن می‌تواند مایع یا جامد باشد. ترکیبات ابتدا در یک حلال حل می‌شوند. سپس درون یک ستون کروماتوگرافی تحت فشار بالا جریان می‌یابند. در ستون، ترکیبات مخلوط از هم جدا می‌شوند CHNSO Analyzer ( perkin elmer2400 )
کاربرد دستگاه: این دستگاه جهت آنالیز عنصری و اندازه گیری كربن، هیدروژن، نیتروژن و گوگرد موجود در نمونه ها به كار می رود. GC-MS ( Thermo Finnegan )
یکی از پیشرفته ترین دستگاههای مورد استفاده در آنالیز دستگاهی به روش کروماتوگرافی گازی می باشد و ترکیبات پس از جداسازی با استفاده از طیف سنج جرمی شناسایی می شوند این دستگاه کاربرد گسترده ای در صنایع داروسازی، کشاورزی، پتروشیمی و غیره به منظور جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ناشناخته با نقطه جوش پایین دارند BET ( chem BET-3000 )
 تعیین سطح ویژه نمونه های مختلف دستگاه پرس قرص
تهیه قرص جهت FT-IR تهیه قرص جهت EDX OVEN ( BM55 )
آون وسیله ای است پر کاربرد که در تمامی آزمایشگاه های عمومی و تخصصی کاربرد روزانه دارد. این دستگاه قابلیت ایجاد شرایط دمایی کنترل شده، از دمای محیط تا 250 درجه سانتیگراد را دارا می باشد. همچنین دارای محفظه ای با عایق بندی مناسب است. آون ها کاربردهای متنوعی مانند استفاده در فرایندهای سنتز شیمیایی، خشک کردن مواد در شرایط کنترل شده، خشک کردن تجهیزات و ... دارند